Veljko odalovic biografija

Veljko odalovic biografija | I pored toga što su zakonski kriterijumi ispunjeni, zapoljavanja nije bilo. „Ne znam da li je preko veze ili mimo veze“, kaže Odalovi, izražavajući iznenađenje što se devojke, koje se pominju u javnosti, zapošljavaju preko veze. U Ministarstvu je moguće imati “dravne stralete”, a potom i rade, i to na kvalitetan…

Read More