Asim kurjak biografija

Asim kurjak biografija | Asim Kurjak je predsjednik Međunarodne akademije za perinatalnu medicinu i direktor Međuuniverzitetske škole medicinskog ultrazvuka Ian Donald, oba smještena u New Yorku. Redovni je član Svjetske akademije umjetnosti i nauke, a dobitnik je brojnih priznanja i nagrada. Među organizacijama koje su osnovane su Evropska akademija nauka i umjetnosti, Međunarodna akademija za…

Read More