Asim kurjak biografija

asim kurjak biografija
asim kurjak biografija

Asim kurjak biografija | Asim Kurjak je predsjednik Međunarodne akademije za perinatalnu medicinu i direktor Međuuniverzitetske škole medicinskog ultrazvuka Ian Donald, oba smještena u New Yorku. Redovni je član Svjetske akademije umjetnosti i nauke, a dobitnik je brojnih priznanja i nagrada.

Među organizacijama koje su osnovane su Evropska akademija nauka i umjetnosti, Međunarodna akademija za ljudsku reprodukciju, Italijanska akademija nauka i umjetnosti Reggio Puglia i Katalonska akademija medicinskih nauka.

Američki institut za ultrazvuk u medicini i biologiji proglasio ga je za počasnog člana, dok ga je Ruska akademija nauka i umjetnosti imenovala za redovnog člana.

Dobitnik niza počasti i priznanja:

Dodijeljena je 1971. Državna nagrada za mlade naučnike, 1985. Republička nagrada “Ruer Bokovi” za naučna dostignuća, 1990. godine HAZU nagrada “JJ Strossmayer” za najbolji naučni rad, a 2001. godine dodijeljena je Državna nagrada za medicinske nauke. (1994),

Nagrada “Evropski krug” (1996), nagrada “William Liley” za najbolji naučni rad u fetalnoj dijagnostici i terapiji (1998), “Nagrada za materinstvo”, Nagrada Evropskog udruženja perinatalne medicine za doprinos fetalnoj dijagnostici i terapiji (1998), Nagrada “William Liley” za najbolji naučni rad u fetalnoj dijagnostici i terapiji (1998), “Nagrada za materinstvo”, Nagrada Evropskog udruženja perinatalne medicine za doprinos fetalnoj dijagnostici i terapiji (

U području prenatalne medicine, 2000. godine, predsjednik Republike Hrvatske odlikovao ga je “Ordenom Danice Hrvatske s likom Ruera Bokovija” kao priznanje za njegova postignuća (2001.),

Hrvatski liječnički zbor dodijelio mu je 2003. visoku medalju “Pavao ulumovi”, perinatalnu nagradu Erich Saling 2011., nagradu za životno djelo i nagradu Međunarodne akademije perinatalne medicine (2015.).

Da postoji evidencija, da je odbranila doktorat pred nas četvoricom i da je doktorat legalan i validan, sve je to što ja priznajem.

činjenica da je doktorat, ali u Sarajevu – naveo je Kurjak u intervjuu za N1, dodajući da “događaje u Zagrebu treba razlikovati od onih u Sarajevu”.

  • Nikada nisam pominjao Sarajevo, jer to nikada nije dotaknuto u razgovoru. “Razgovarao sam o doktorskim i postdiplomskim studijima, ali u Zagrebu”, objasnio je Kurjak i dodao da je o N1 saznao kroz “razgovor sa N1”.

“On privodi kraju priču o obrazovanju Sebije Izetbegovi.”

Gospodin Josip Kajfe imenovan je za direktora Centra za ultrazvučnu dijagnostiku Opće bolnice “Dr Josip Kajfe” u Zagrebu u septembru 1979. godine.

Za predsjedavajućeg Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo iste bolnice postavljen je 1985. godine i od tada je na toj funkciji.

Kao redovni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predavao je poslijediplomske predmete iz Ultrazvuka u kliničkoj medicini, na srpsko-hrvatskom, hrvatsko-srpskom i engleskom jeziku. Takođe je držao kurseve na drugim jezicima.

Svjetski priznati stručnjak iz oblasti ultrazvučne dijagnostike, prof. Kurjak nedavno je dobio još jedno priznanje: proglašen je najvećim svjetskim akušerom, priznanjem koje je dobio 2017. godine.

Autor je 104 knjige koje su objavljene na 14 jezika i jedan je od najreferentnijih naučnika u svijetu. Takođe je sretan dobitnik šest počasnih doktorata prestižnih univerziteta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.